SERA OTOMASYONU

SERA OTOMASYONU

post img

Yetiştirmek istenen bitki için doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde ya da yörelerde, bitkilerin yetiştirilmesi için uygun koşulların yapay yollarla yaratıldığı, üstü ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara 'sera' denir.
Seralarda yapılacak bitkisel üretimin ekonomik anlam taşıyabilmesi için, gerek sera yapımı gerekse sera içi çevre koşullarının düzenlenmesi sırasında, teknik ve agro teknik gereklerin, pazar koşullarını da dikkate alan bir denge içinde ele alınması ve sorunların bu görüşle çözülmesi gerekir
Sera mekanizasyonu kavramı, bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası tüm işlemlerde yer alan her türlü düzeneği kapsar. Sera mekanizasyonu alanında elebaşlıca konular, aşağında belirtilen şekilde sıralanabilir:

Sera havası koşullarının düzenlenmesiyle ilgili mekanizasyon uygulamaları:

⦁ Sera ısıtması
⦁ Sera havalandırması
⦁ Sera serinletmesi
⦁ Sera aydınlatması

post img

Serada bitki yetiştiriciliğiyle ilgili otomasyon uygulamaları:

⦁ Toprak hazırlığı
⦁ Toprak yerine geçen yetiştirme ortamlarının hazırlanması
⦁ Ekim ve dikim
⦁ Bakım işleri
⦁ Sulama
⦁ Tarımsal mücadele
⦁ Hasat ve sonrası işlemlerpost img

Sera Isıtma Ve Isınan Havanın Akış Hareketi

Seralarda en önemli şeylerden biri enerji kaynağıdır.
⦁ Güneş enerjisi
⦁ Rüzgar enerjisi
⦁ Isı pompası
Gibi enerji kaynaklarından yararlanarak tasarruf edebiliriz.