İZOLASYON

BORU/KANAL VE TANK İZOLASYONU

Yapılarda kullanılan tesisatlarda (boru/kanal) izolasyonun yapılması, yapının ısıtılması ya da soğutulması için harcanan enerjiden büyük oranlarda tasarruf edilmesini sağlar.
Tesisatlarda ısı yalıtımın yanında, ses ve yangın yalıtımı da yapılmaktadır.
Tüm dikey ve yataydaki tesisat borularında, ısıtma soğutma yapılan havalandırma kanallarında, vanalara uygun izolasyon uygulamaktadır.
Isıtma ve soğutma maksadıyla kullanılan ekipmanların içerisinde taşınan sıvının dış ortam ısısından etkilenmemesi için yapılan uygulamaya boru izolasyonu denir.
Borunun içerisindeki sıvının dış ortamlardan etkilenmemesi borunun içerisindeki ısı kaybına engel olacak ve çalışma verimliliğini artıracaktır. Sistem içerisinde kullanılan
cihazların çalışma saatleri minimum seviyede tutularak sağlıklı ve verimli bir çalışma mekanizması oluşturulmuş olur. Boru izolasyonu ile elde edilecek yüksek verim aynı
zamanda firmaya ve ülke ekonomisine de olumlu katkı sağlayacaktır. Her sektörde olduğu gibi izolasyon malzemeleri sektöründe de birçok değişik nitelikte malzeme kullanılır.
Yapılan işten en yüksek verimin alınabilmesi için sektörün niteliklerine uygun izolasyon malzemesinin kullanılması gerekir.

post img post img post img post img post img post img post img post img post img