SERAMİK BACA SİSTEMLERİ

SERAMİK BACA SİSTEMLERİ

Seramik baca sistemleri son dönemlerde en yaygın kullanılan baca sistemleridir. Seramik baca ucuz olması ve montajından sonra binanın bir parçası ve dekoru gibi gözükmesinden dolayı tercih edilmektedir. Seramik baca iç içe geçmiş iki hava kanalınadn oluşmaktadır. Şamot kilinden üretilmiş olan iç malzeme atık gazın dış ortama iletilmesinde kullanılmaktadır. Dış malzememiz bims malzemesinden üretilmektedir. Seramik bacalarda taze hava seramik baca ile bims arasındaki boşluktan sağlanmaktadır. Seramik baca sistemlerinin bir diğer özelliği ısınmış seramik bacaya temas ederek gelen taze hava enerji tasarrufu sağlamaktadır.